{RandomTxt}

قسمت اول

استفاده بی­رویه از کود­های شیمیایی و سموم دفع آفات در کشور و باقی ماندن این ترکیبات در محصولات سبب شده است تا اصلی­ترین راهبرد مهم برای توسعه کشاورزی در کشور، در وهله اول، افزایش سطح سلامت جامعه با اولویت قرار گرفتن تولید محصول سالم و در وهله بعد، تولید محصول ارگانیک باشد. از پشتوانه‌های قانونی اجرای برنامه تولید سالم در كشور، می­توان به تکالیف برنامه پنجم توسعه در تحت پوشش قرار گرفتن حداقل 25 درصد سطح تولید به محصولات سلامت تا پایان برنامه پنجم و نیز، ماده 29 قانون افزایش بهره­وری در بخش کشاورزی، مبنی بر کنترل کیفی، بازرسی و صدور گواهی کیفیت برای محصولات كشاورزی و تعریف استانداردها و معیارهای فرآیند تولید تا عرضه اشاره کرد. هدف نهایی اجرای برنامه تولید سالم در كشور، سوق دادن داوطلبانه کشاورزان به سمت تولید محصول سالم در کشور با استفاده از امکانات غیردولتی است، به نحوی که برنامه به طور داوطلبانه ادامه یافته و کشاورزان به این باور می‌رسند كه به منظور ایجاد اطمینان‌خاطر در مصرف‌کنندگان باید به تولید محصول سالم روی آورده و به عرضه آن در بازار بپردازد.ادامه مطلب